Breed lesaanbod

IKC De Triangel zorgt voor een brede ontwikkeling van de kinderen en biedt een breed lesaanbod. 

Kunst- en cultuurprofiel

Een goed evenwicht tussen de ‘leervakken’ en ruimte voor creativiteit vinden wij belangrijk. Binnen ons onderwijs hebben we daarom veel aandacht voor kunst en cultuur en bieden wij cultuureducatie met kwaliteit (CMK). Dit is een mooi lesaanbod op het gebied van kunst, theater en muziek; een meerwaarde voor de totale ontwikkeling van uw kind. En dit is onder andere te zien tijdens de optredens op het Triangelpodium. Uw kind krijgt muziekles volgens de methode ZangExpress. Via het CKC-aanbod gaat uw kind jaarlijks naar een theater- of dansvoorstelling.

We hebben een schoolbibliotheek, waar uw kind een boek kan uitzoeken. Dit boek wordt in de klas gelezen tijdens de leesmomenten, maar ook mag dit boek thuis gelezen worden. De kinderen van het speeltaalhuis en de BSO maken ook gebruik van onze schoolbibliotheek.

Engels vanaf groep 1

Engels is wereldwijd de meest gebruikte taal. Een goede beheersing van deze taal is dan ook erg belangrijk voor later. Uw kind leert spelenderwijs – met liedjes en spelletjes – Engels vanaf groep 1. Zo creëren we een goede basis!

Snel naar