‘’Goed voor elkaar, samen uniek’’

Welkom op onze kleinschalige, warme school. Jij doet er hier toe en je hoort er helemaal bij. De wereld is een veranderlijke plek. Onze school wil daarin een baken van houvast en duidelijkheid zijn.
Wij doen ons best om jou geborgenheid te bieden, want we weten dat je pas gaat leren als je je veilig voelt. We hebben oog voor hoe jij in je vel zit en helpen je waar nodig om je te uiten en vrienden te maken.

Op onze school ontwikkel jij je als mens. Je wordt zelfstandig en leert samenwerken en goed omgaan met anderen. We leren jou om de ander te behandelen zoals jij zelf behandeld wilt worden.

Jij leert hier niet alleen rekenen en taal en andere vakken, maar je gaat ook aan de slag met toneel, muziek en handvaardigheid. Op het Triangel podium treed jij op met je klas. Dat is een belevenis voor je ouders, opa en oma, maar ook voor jou. Want jij hebt de voorstelling samen met je klasgenoten gemaakt en ook de decors, licht en geluid verzorgd. 

Wij zijn een betrokken en enthousiast team. We kunnen altijd bij elkaar terecht en hebben gemerkt dat we samen in korte tijd stappen kunnen zetten. We doen dit werk omdat we van betekenis willen zijn voor jou en de andere kinderen. Steeds zijn we in gesprek over verbeteringen voor onze school. 

De Triangel is een afspiegeling van onze wijk. Hier leer jij om in harmonie met iedereen om te gaan. Zo word je goed voorbereid op het functioneren in de maatschappij. Samen met jouw ouders bereiden we jou voor op je toekomst.

Jij, je klasgenoten, wij als team en onze school: we blijven allemaal in ontwikkeling. Wij zien het als een groot compliment als de talenten die jij in je hebt, tot hun recht komen. Als jij daarnaast veel leert en samen met je klasgenoten een plezierige schooltijd hebt, vinden wij dat we ons werk goed doen.

Bent u geïnteresseerd in onze school? Dan nodig ik u graag uit voor een kennismaking. Dit kan via (079) 341 40 00 of triangel@opoz.nl. Tot ziens op IKC De Triangel!
Miranda van der Toorn, directeur

Onze speerpunten

Een modern IKC met aandacht voor kunst & cultuur

Snel naar