Speeltaalhuis

In IKC De Triangel is het speeltaalhuis De Triangel gevestigd. Deze locatie van gro- up kinderopvang biedt opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar.

 

Wat biedt het speeltaalhuis?

Spelen is erg belangrijk voor jonge kinderen. We bieden de kinderen een schat aan speelmogelijkheden. U kunt hierbij denken aan buiten spelen, spelen met zand en water, veel variatie in speelgoed, creatief bezig zijn met klei of papier en lijm en de omgang met leeftijdsgenootjes. Het spel zal een ontdekkingstocht zijn voor de peuter, die hij of zij op eigen wijze onderneemt. Maar waarbij de peuter steeds terug kan vallen op de hulp van de pedagogisch medewerker. Er zijn vaste groepen met per groep twee vaste gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Er is een warm contact met de basisschool, wat zorgt voor een prettige samenwerking.

 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op speeltaalhuisDe Triangel wordt gewerkt met de VVE-methode Piramide. Dit is een voor- en vroegschoolse methode die kinderen spelenderwijs, met name op taalgebied, voorbereidt op de basisschool. Er wordt aan de hand van thema’s een programma gevolgd waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De scholen in de wijk werken ook met de Piramide-methode. Als uw kind op een van de basisscholen in de wijk start, is de school dus bekend met deze methode.

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen en/of uw vragen aan ons te stellen. Onze medewerkers geven u graag alle informatie.

Zie voor meer informatie: www.gro-up.nl

 

Snel naar