Leerlingenraad

IKC De Triangel heeft een leerlingenraad, waarin kinderen van de groepen 5 t/m 8 vertegenwoordigd zijn. De leerlingenraad beslist mee over bijvoorbeeld het thema van de schooldisco, de bestemming van het schoolreisje, een nieuwe schoolmethode, etc. De kinderen worden op deze manier betrokken bij allerlei schoolactiviteiten en hun onderwijs.


Snel naar