In het schoolplan 2020 - 2024 staat de visie van ons onderwijs beschreven, hoe wij dat hebben georganiseerd en wat onze ambities, beloftes en speerpunten voor de komende vier jaren zijn.

Schoolplan DEF IKC De Triangel 2020-2024.pdf

Snel naar