Schoolafspraken & Protocollen

Onderstaand vindt u verschillende documenten terug die u informatie geven over hoe wij bepaalde zaken regelen op IKC De Triangel. 

Binnenkomst

  • Vanaf 08.20 uur gaan de schooldeuren open en om 08.30 uur gaan de schooldeuren dicht en zullen de leerkrachten beginnen met de lessen. Het is de bedoeling dat we de les op tijd starten en dat de lessen zo min mogelijk verstoord worden. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is op school? Goed om te weten is dat de kleuters binnenkomen middels de kleuteringang (zijkant van het gebouw) en dat de groepen 3 t/m 8 binnenkomen middels de hoofdingang.
  • Ouders van leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 mogen standaard mee naar binnen. Ouders uit de groepen 4 t/m 8 gaan in principe niet mee naar binnen, tenzij ouders zelf vinden dat het op dat moment wel belangrijk is om even mee naar binnen te komen.
  • Bij binnenkomst kunnen er alleen korte mededelingen aan de leerkracht doorgegeven worden. De leerkracht heeft de focus op het ontvangen van de leerlingen en heeft dan geen tijd om inhoudelijk een gesprek aan te gaan. Wel kunt u met de leerkracht een afspraak na schooltijd inplannen.

Schoolplein

Voor de veiligheid spreken we graag af dat we lopen op het schoolplein en dat er dus niet wordt gefietst. Daarnaast hebben we een rookvrij schoolplein, dat betekent dat er dus niet gerookt (of gevaped) mag worden. Zo geven we het gezonde voorbeeld aan de kinderen.

Verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid is het fijn als kinderen zoveel met de fiets of lopend naar school komen. Komt u toch met de auto, dan verzoeken wij u dringend om uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Helaas hebben we geen “kiss and ride zone”, dus even uw kind laten uitstappen op de weg is ook niet handig omdat er dan minder zicht is voor andere kinderen die bijvoorbeeld op de fiets aan komen rijden. Het is fijn als we samen verantwoordelijk zijn voor een veilige omgeving voor uw kinderen en onze leerlingen.  

Ouderportaal

In ons ouderportaal kunt u de ontwikkelingen van uw kind volgen. Middels de link onderaan deze pagina kunt u deze informatie teruglezen.

Afspraken gebruik Parro

  •  Parro is ons communicatieplatform. Wekelijks kunt u een berichtje van de leerkracht verwachten waarin vermeld staat wat er die lesweek aan bod is gekomen. Ook sturen wij u voorafgaand aan ieder lesblok de doelen van de vakgebieden rekenen, taal en spelling toe.
  • U kunt middels de Parro-chat berichten sturen aan de leerkracht(en). Het verzoek is om dit aan beide leerkrachten te doen.   
  • U mag van ons verwachten dat we binnen twee werkdagen reageren.   
  • Buiten werktijden (16.30 -7.30 uur en in het weekend) leest de leerkracht de berichten niet en stuurt de leerkracht geen berichten.  
  • Tijdens de lesdag leest de leerkracht de berichten niet, urgente berichten kunt u dus het beste via de telefoon  (0793414000) doorgeven.  
  • De berichten in Parro zien we graag kort en praktisch van aard. Te denken valt aan: vragen over het trakteren bij verjaardagen, over de data van toetsen of spreekbeurten, over gym, schooltuinen, gastlessen, gevonden voorwerpen, klassendienst, wachtwoorden voor thuisinlog, etc. De Parro-chat is niet bedoeld voor berichten met een gevoelige inhoud. Heeft u zorgen over uw kind? Plant u dan vooral samen met de leerkracht een afspraak in.
  • Uw kind kunt u absent melden voor schooltijd tot uiterlijk 08.15 uur. U kunt geen absenties melden via de chat. Ziekmeldingen en meldingen voor o.a. (tand)artsbezoek gaan alleen via de absentiefunctie in Parro, of via de telefoon. Verlofaanvragen dienen middels een verlofformulier aan directie voorgelegd te worden.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

We hopen er natuurlijk niet op, maar soms komt het voor dat leerlingen grensoverschrijdend gedrag laten zien. Om op een heldere en eenduidige manier te communiceren gebruiken we daarom het protocol grensoverschrijdend gedrag. Dit gebruiken we alleen als het niet anders kan. Door te zorgen voor een fijn schoolklimaat met heldere gedragsverwachtingen zorgen we ervoor dat we dit protocol zo min mogelijk hoeven in te zetten. Tegelijkertijd is het voor u als ouder goed om te weten wat wel en niet wordt geaccepteerd. Middels de link onderaan deze pagina kunt u het protocol doorlezen.

Protocol kortdurende afwezigheid leerkracht

Helaas komt het weleens voor dat de leerkracht ziek is en dat we geen vervanging kunnen vinden. Om te zorgen dat we eenduidig handelen en recht doen aan al onze leerlingen is daarvoor een protocol opgesteld. Middels de link onderaan deze pagina kunt u dit protocol doorlezen.

 

Snel naar