Bestuur

Onderwijs Stichting OPOZ

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) heeft 19 basisscholen, goed verspreid over de wijken van Zoetermeer. Alle scholen hebben een ‘eigen gezicht’ en bieden onderwijs van goede kwaliteit.

Basis voor meer

Stichting OPOZ wil alle kinderen gevarieerd onderwijs bieden van kwalitatief hoog niveau. Dit onderwijs vormt een geïntegreerd onderdeel van de totale ontwikkeling van deze kinderen op weg naar volwassenheid. Het stimuleert hen tot een actieve, kritische en emancipatorische participatie in de samenleving. Anders gezegd: dit onderwijs moet de leerlingen een goede ‘basis voor meer’ meegeven voor hun verdere ontwikkeling. Om dit te kunnen realiseren is onder meer een goede relatie tussen de ouders/verzorgers van onze leerlingen en de school van essentieel belang. Op de openbare scholen wordt daarin dan ook extra geïnvesteerd.

Talentontwikkeling

Kinderen zijn van nature talentvol, nieuwsgierig en leergierig. Binnen OPOZ willen we alle leerlingen de kans geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo begeleiden we hen in hun groei. De komende jaren staan daarom de thema’s ‘talent in zijn brede betekenis’ en ‘optimale talentontwikkeling’ overal in de organisatie centraal.
 

Gro- up kinderopvang

Gro-up is altijd dichtbij. In meer dan 300 wijken en dorpen in Zuid-Holland en Utrecht vind je ons. We zijn er voor kinderen van 0 tot 13 jaar en voor de ouders/verzorgers.

Gro-up is het veilige vangnet en de stoere trampoline tegelijk. We laten kinderen graag opveren, verder kijken en verder reiken. Een vertrouwde omgeving om je verwondering de vrije loop te laten. Wat zie je, wat kun je, waar heb je zin in, wat zijn je talenten? Kinderen spelen, beleven, ontdekken en groeien bij onze kinderopvang.
Onze kinderopvang is gebaseerd op de beste ideeën over gedrag, hersens en trauma in de wereld. En omdat ieder kind anders is, zorgen we dat ieder op zijn eigen manier behandeld wordt. De omgeving, zoals school, ouders/verzorgers en betrokkenen in de buurt helpen daarbij. 

 

Snel naar