Toekomstgericht onderwijs

De Triangel is een ambitieuze, kleinschalige basisschool. We bieden kinderen rust en structuur door de vaste dagindeling. In de ochtend geven we de vakken taal, rekenen en spelling en in de middag werken we samen aan de vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en culturele vorming.

Onderwijs op maat

Op onze school hebben we veel aandacht voor de kernvakken lezen, taal en rekenen. Ons onderwijs sluit zo veel mogelijk aan bij het niveau van de kinderen. Zo krijgt een kind dat meer dan de basisstof aankan, extra en uitdagende leerstof aangeboden en een kind dat minder goed kan meekomen juist extra ondersteuning en begeleiding.

21st century skills

Ons onderwijs is toekomstgericht en bereidt uw kind voor op de 21e-eeuwse vaardigheden. Onze moderne methodes worden interactief ondersteund door het digitale schoolbord met touchscreen. Ook werken we regelmatig met laptops in de klas. Uw kind leert op eigentijdse wijze te plannen, onderzoeken, organiseren en presenteren.

 

Snel naar