Een veilige omgeving

‘Leer kinderen het zelf te doen’: hiermee leren wij uw kind preventief zelf vaardig te worden over de positie binnen de groep, ruzies op te lossen en hoe met elkaar om te gaan. In groep 1 komt uw kind terecht in een veilig warm bad, waar het zich optimaal kan ontwikkelen.

Zelfstandigheid

Vanaf groep 2 wordt de zelfstandigheid van uw kind jaarlijks opgebouwd. Wij kijken daarbij naar groepsdynamiek en laten uw kind zich bewust worden van de positie in de groep. Vanaf de bovenbouw houden wij klassenvergaderingen waarin preventief situaties worden uitgesproken of uitgespeeld, met als doel uw kind te leren hoe hiermee om te gaan.

Schoolregels

Wij houden van duidelijkheid: de leerkrachten hanteren allemaal dezelfde regels, zodat uw kind precies weet wat wel en wat niet mag op school. Daarvoor hebben we duidelijke schoolregels opgesteld, waaraan iedereen zich houdt. De ouders van onze leerlingen zijn erg tevreden over het warme, veilige en pedagogische klimaat.

Snel naar