Ouderbetrokkenheid

Onderzoek wijst uit dat een goede samenwerking tussen school en ouders van groot belang is voor de ontwikkeling van een kind. Wij zijn blij met de grote betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van de kinderen.

Oudergesprekken

Per jaar hebben wij een cyclus waarbij wij starten met een kindgesprek, waarin kinderen samen met de leerkrachten de doelen voor het leerjaar opstellen. In het daarop volgende ouder-kind gesprek, worden deze doelen ook met u besproken. Tijdens het tweede oudergesprek wordt het rapport van uw kind, met u doorgenomen en kijken wij nogmaals naar de doelen die zijn opgesteld en hoeverre deze al dan niet behaald zijn. Dit maakt dat wij gezamenlijk betrokken zijn bij het leerproces van uw kind.

Inloopochtenden

Een aantal keer per jaar houden wij een inloopochtend voor de groepen 1 t/m 8. Tijdens deze inloopochtend zijn de ouders van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas. Tijdens dit moment kijkt u naar de les en bent u samen met uw kind actief aan het spelen en aan het werken.

Snel naar