Ouderbetrokkenheid

Onderzoek wijst uit dat een goede samenwerking tussen school en ouders van groot belang is voor de ontwikkeling van een kind. Wij zijn blij met de grote betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van de kinderen.

 

Oudergesprekken

Ieder schooljaar plannen wij meerdere momenten in waarin we u als ouder uitnodigen om een gesprek te hebben over uw kind. In de midden- bovenbouw zullen de leerlingen ook aansluiten bij deze gesprekken. Tijdens de gesprekken staat de ontwikkeling van uw kind, zowel de sociale als cognitieve ontwikkeling, centraal.

 

Inloopochtenden

Een aantal keer per jaar houden wij een inloopochtend voor de groepen 1 t/m 8. Tijdens deze inloopochtend zijn ouders van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas. Tijdens dit moment kijkt u naar de les en bent u samen met uw kind actief aan het spelen en aan het werken.

Snel naar