Ziek/afwezig melden

Basisonderwijs

Wij vragen u ziekmeldingen tussen 8.00 en 8.15 uur mondeling of telefonisch aan ons door te geven op nummer (079) 341 40 00 (niet per e-mail).

Indien er onduidelijk is waarom uw kind niet op school is, wordt er contact met u opgenomen.

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven.

Snel naar