No demo item exists for the selected template.

    Het schoolondersteuningsprofiel geeft weer hoe de ondersteuning aan kinderen binnen onze school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen. In dit document staat beschreven op welke wijze de school de basisondersteuning vormgeeft, welke extra ondersteuning de school kan bieden en voor welke onderwijsbehoeften de school ondersteuning aanvraagt bij het samenwerkingsverband of doorverwijst naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. Wij werken hiertoe nauw samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer PO/VO (verder: Samenwerkingsverband). Het uitgangspunt is daarbij om zoveel mogelijk kinderen een plek in het reguliere basisonderwijs te bieden. Mocht dat niet lukken, dan wordt samen naar een andere passende plek gezocht.

    Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024
     

    Snel naar